Vedecký pracovník v oblasti biochémie a molekulárnej biológie

E-mail:
Kontakt: Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD., silvia.bagelova@savba.sk, 02/ 3229 3824
Počet zobrazení: 164
Pozícia
vedecký pracovník Oddelenia biochémie membrán

Pracovisko
Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Organizačná zložka Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Platové podmienky
Platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019.

Požiadavky na uchádzača
• ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) prírodovedeckého, lekárskeho, farmaceutického charakteru
• jazykové znalosti - anglický jazyk – pokročilý (C1)
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce
• schopnosť a ochota učiť sa nové experimentálne postupy a ich následné zhodnotenie
• schopnosť prezentovať a publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v zahraničných karentovaných časopisoch (znalosť anglického jazyka)
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, dôslednosť a komunikatívnosť
• praktické znalosti z oblasti biochémie a z oblasti molekulárnej biológie sú výhodou

Náplň práce
• laboratórne práce v oblastiach genetika, biochémia, bunková biológia, molekulárna biológia s použitím kvasiniek Schizosaccharomyces pombe a Saccharomyces cerevisiae
• vyhodnocovanie získaných výsledkov a príprava odborných článkov
• účasť na vedení doktorandov a diplomantov


Informácie pre uchádzača
Od záujemcov sa vyžaduje zaslanie profesijného životopisu s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikačnej činnosti, prípadne 2-3 referencie.
Vybraní kandidáti budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín ukončenia výberového konania
15. 7. 2020

Termín nástupu
1. september 2020

Kontakt
Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Organizačná zložka Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.
Email: silvia.bagelova@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 3824

Zaslaním životopisu dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.


Späť na pracovné príležitosti