Odborný/vedecký lingvistický pracovník

E-mail:
Kontakt: https://korpus.sk
Počet zobrazení: 99
Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26, 811 01 Bratislava https://korpus.sk

Slovenský národný korpus, vedecko-výskumné pracovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, sa zameriava na počítačové spracovanie jazyka, korpusovú lingvistiku a úlohy, ktoré súvisia s tvorbou korpusových zdrojov a nástrojov.
V súčasnosti hľadáme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu

odborný/vedecký lingvistický pracovník

Požiadavky:
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore filológia, vítané vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (preferuje sa slovenský jazyk v kombinácii s anglickým alebo iným svetovým jazykom);
základná alebo pokročilá znalosť práce s vyhľadávaním v korpusoch (slovenské, inojazyčné), napr. v Sketch Engine, konText;
jazykové zručnosti (aktívny anglický jazyk, vítané ďalšie jazyky);
vítaný záujem o oblasť gramatiky, lexikológie, osobitne terminológie;
záujem o vedecko-výskumnú prácu v odbore a ďalší kvalifikačný rast;
v prípade ukončeného vysokoškolského vzdelania 2. stupňa perspektíva štúdia v 3. stupni;
vítané počítačové znalosti práce v OS Linux.

Ponúkame:
prácu na celý alebo čiastočný pracovný úväzok v projekte Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (2017 – 2021);
základnú aj aplikovanú prácu v oblasti jazyka a jeho počítačového spracovania;
vedecký rast v oblasti korpusovej lingvistiky;
účasť v domácich a zahraničných projektoch.

Termíny osobných pohovorov:
26. 2. 2020 o 10.00 hod.
4. 3. 2020 o 13.00 hod.

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na adrese jana.levicka@korpus.sk do 24. 2. 2020 a zašlite nám, prosím, životopis a informáciu, o ktorý termín osobného pohovoru by ste mali záujem.


Späť na pracovné príležitosti