Laborant/ka

E-mail:
Kontakt: Katarína Marcineková
Počet zobrazení: 404
Centrum experimentálnej medicíny SAV pracovisko ÚNPF príjme do pracovného pomeru laboranta/ku na plný pracovný úväzok od 01.03.2020. Pozícia sa týka práce v rámci fyziologických a biochemických metodických postupov.
Požiadavky: stredoškolské odborné vzdelanie.
Platobné podmienky : v zmysle platných právnych predpisov ( pri štátnozamestnaneckých pracovných miestach a pracovných miestach vo verejnom záujme ).
Životopis posielajte na : katarina.marcinekova@savba.sk


Späť na pracovné príležitosti