Komplexné vedenie podvojného účtovníctva v príspevkovej organizácii

E-mail:
Kontakt: sekr.ui@savba.sk, marta.masikova@savba.sk, Tel.: +421-2-5941 1159, +421-2-5477 1004
Počet zobrazení: 234
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva v príspevkovej organizácii,
- pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok,
- účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladňa a pod.)
- vyúčtovanie pracovných ciest,
- zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek,
- vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok, konsolidácia,
- evidencia dlhodobého majetku a vedenie skladového hospodárstva.

Pracovný čas: od 8:00 do 16:00 (pružná pracovná doba)

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore ekonomika
Dĺžka praxe: Minimálne 3 roky

Zručnosti, schopnosti:
Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, finančná a ekonomická gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi)
Počítače:
- Microsoft Word - pokročilá
- Microsoft Excel - pokročilá
- Internet - pokročilá
- Program Softip - pokročilá
Ďalšie požiadavky: precíznosť (presnosť), komunikatívnosť, spoľahlivosť.


Späť na pracovné príležitosti