vedecko-technický pracovník - Oddelenie vektormi prenášaných nákaz

email:
kontakt: bilekova@saske.sk
počet zobrazení: 175
Ústav: Parazitologický ústav SAV
Kontakt: bilekova@saske.sk

Parazitologický ústav SAV v Košiciach ponúka miesto pre vysokoškolského absolventa II. stupňa s náplňou práce laboratórna diagnostika a mikrobiológia.
Náplňou práce bude:
- izolácia DNA/RNA z krvi, tkaniva, vektorov nákaz
- vykonávanie PCR reakcií
- obsluha laboratórnych prístrojov
- práce na administratívnej činnosti laboratória
- práca v teréne (zber biologického materiálu)

Vítané je vzdelanie v odboroch genetika, biológia, molekulová biológia, všeobecné lekárstvo, veterinárne lekárstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Požiadavky na uchádzača:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- znalosti biológie a genetiky
- manuálna a technická zručnosť
- schopnosť pracovať v tíme
- chuť a ochota odborne a profesionálne rásť
- spoľahlivosť a dôslednosť
- výhodou anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
- výhodou prax s molekulárnymi metódami

Ponúkaný plat - podľa vzdelania a praxe v zmysle tabuliek zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok po skúšobnej dobe

Miesto výkonu práce: 04001 Košice, Hlinkova 3

Termín odovzdania žiadosti: 18.11.2019
Termín nástupu: 1.1.2020
Termín výberového konania: 20. 11. až 25. 11. 2019 (bude upresnené)

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (do žiadosti pripojte aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov);
• profesijný životopis
• kópiu dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia


Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: bilekova@saske.sk, stankom@saske.sk
alebo poštou na adresu s poznámkou „konkurz“:
Parazitologický ústav SAV
p. Iveta Bíleková
Hlinkova 3
040 01 Košice


Späť na pracovné príležitosti