Post-doktorandská pozícia na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

email:
kontakt: upolsekr@savba.sk
počet zobrazení: 58
Hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného postdoktoranda, s ukončením PhD v niektorom z odborov chémie, pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov . Schopnosť samostatne myslieť a plánovať experimenty, pracovať v tíme ako aj dobré písomné a ústne komunikačné zručnosti a dobrá úroveň anglického jazyka sú nevyhnutné.

Záujemca by mal mať skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz:
•chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
•spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
•meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
•meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
•testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1. Motivačný list
2. Profesný životopis
3. Zoznam publikácií
4. Zoznam projektov
5. Odporúčacie listy

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:
jaroslav.mosnacek@savba.sk alebo upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41


Späť na pracovné príležitosti