CSČ SAV, Encyklopedický ústav hľadá redaktora na oblasť technických vied

email:
kontakt: encymaja@savba.sk
počet zobrazení: 168
CSČ SAV, Encyklopedický ústav hľadá odborného redaktora so zameraním na oblasť technických vied (strojárstvo, stavebníctvo).

Špecifikácia pracovného pomeru: posudzovanie a redigovanie textov pre potreby tvorby encyklopédie, 100 % alebo znížený úväzok.
Pracovisko: Bratislava.
Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého, prípadne tretieho stupňa v technických odboroch, znalosť min. 1 cudzieho jazyka, schopnosť pracovať s textom, schopnosť pracovať v kolektíve, tvorivé myslenie, trpezlivosť a vytrvalosť.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.


Späť na pracovné príležitosti