Odborný pracovník pre Realizačné oddelenie

email:
kontakt: Ing. Peter Magdolen (chemmagc@savba.sk; 02/ 59410237)
počet zobrazení: 1414
Chemický ústav SAV prijme do zamestnania odborného pracovníka (SŠ alebo VŠ - 1. resp. 2.stupeň) do Realizačného oddelenia. Pracovná činnosť zahŕňa izoláciu prírodných zlúčenín (v laboratórnom ako aj štvrťprevádzkovom merítku), prípravu vzácnych sacharidov a ich derivátov a prácu s chemickými a biologickými faktormi. Praktické znalosti z oblasti organickej chémie, biotechnológie, analytických, separačných a purifikačných metód sú výhodou. Ponúkame prácu v zaujímavej problematike, tvorivé pracovné prostredie a možnosti odborného rastu.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok

Miesto výkonu práce: Bratislava, Dúbravská cesta 9

Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení platnej verzie.

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v chemickom resp. chémii príbuznom odbore;
• skúsenosti s prácou v laboratóriu;
• schopnosť a ochota učiť sa nové pracovné postupy a metódy;
• schopnosť samostatnej aj tímovej práce;
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, schopnosť rozhodovania sa pri riešení problémov, dôslednosť, komunikatívnosť.

Termín odovzdania žiadosti: 30.6.2019
Termín nástupu: 1.8.2019 (po dohode aj skôr)

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (do žiadosti pripojte aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov);
• profesijný životopis.

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: chemjzab@savba.sk

alebo poštou na adresu:

Chemický ústav SAV
Mgr. Jana Žabková
Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava

Kontaktovať budeme len vybratého uchádzača, ktorý splní požiadavky na uvedenú pracovnú pozíciu.


Späť na pracovné príležitosti