Vedecký pracovník v oblasti molekulárnej mikrobiológie

email:
kontakt:
počet zobrazení: 387
Ústav molekulárnej biológie SAV, vypisuje výberové konanie na pozíciu:
Vedecký pracovník na Oddelenie mikrobiálnej genetiky.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú.
Pracovisko: Bratislava.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača/čku:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD) v odbore mikrobiológia / biochémia / molekulárna biológia / biotechnológia / genetika.
- záujem o experimentálnu prácu v laboratóriu, ochota učiť sa, tvorivý prístup k riešeniu problémov a kooperatívnosť pri práci v kolektíve.
- pokročilá znalosť anglického jazyka.
- schopnosť samostatnej vedeckej práce, vrátane publikovania.

Znalosť metód molekulárnej biológie, genetiky mikroorganizmov, mikroskopických techník a biochémie je výhodou.
Termín odovzdania žiadosti: 31.11.2018
Termín nástupu: 1.1.2019
K výberovému konaniu je potrebné poslať:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií
Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte mailom alebo poštou na adresu:
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Ústav molekulárnej biológie, SAV
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava
e-mail: imrich.barak@savba.sk
Tel.: 02 59307418; 02 59307426
Informovať sa o pozícii a o vedeckom zameraní je možné aj osobným stretnutím s použitím hore uvedených kontaktných údajov.


Späť na pracovné príležitosti