Výberové konanie - Vedecký pracovník (PhD.)

email:
kontakt: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. (renata.vadkertiova@savba.sk; 02/59410262)
počet zobrazení: 415
Riaditeľ Chemického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník (PhD.) v oddeleni Zbierka kultúr kvasiniek so zameraním prednostne na odbory mikrobiológia, biochémia, molekulárna biológia a biotechnológia. Pracovná činnosť súvisí s riešením výskumných projektov zameraných na štúdium diverzity, vlastností a aktivít kvasiniek izolovaných z rôznych prírodných zdrojov a ďalšími činnosťami a úlohami Zbierky kultúr kvasiniek (udržiavanie čistých kultúr kvasiniek, určovanie ich vlastností a budovanie banky dát o jednotlivých kultúrach).

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú.
Miesto výkonu práce: Bratislava
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD.) v niektorom z odborov mikrobiológia, biochémia, molekulárna biológia, biotechnológia;
• preukázateľné skúsenosti s prácou v mikrobiologickom/biochemickom laboratóriu;
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce;
• znalosť anglického jazyka (pokročilý);
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti;
• zodpovedný prístup k práci, dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť.

Termín odovzdania žiadosti: 30. 11. 2018
Termín výberového konania: 10. 12. až 14. 12. 2018 (bude spresnené)
Termín nástupu: 1. 1. 2019.

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (do žiadosti pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov);
• profesijný životopis;
• motivačný list;
• zoznam publikačnej činnosti

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: renata.vadkertiova@savba.sk

alebo poštou na adresu:

Chemický ústav SAV
Mgr. Jana Žabková
Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí splnia požiadavky na uvedenú pracovnú pozíciu.


Späť na pracovné príležitosti