Odborný redaktor z odboru chémia na CSČ SAV, Encyklopedický ústav

email:
kontakt: encymaja@savba.sk
počet zobrazení: 90
CSČ SAV, Encyklopedický ústav hľadá odborného redaktora so zameraním chémia, najlepšie organická chémia.

Špecifikácia pracovného pomeru: posudzovanie a redigovanie textov z chémie pre potreby tvorby encyklopédie, 100 % alebo znížený úväzok.
Pracovisko: Bratislava.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.


Späť na pracovné príležitosti