Vedecký pracovník na Oddelenie biochémie membrán Ústavu biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV

email:
kontakt: Ivan.Hapala@savba.sk
počet zobrazení: 315
Riaditeľka Centra biovied SAV, v. v. i. vypisuje výberové konanie na pozíciu:
Vedecký pracovník na Oddelenie biochémie membrán Ústavu biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú.
Pracovisko: Bratislava.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača/čku:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD) v odbore biochémia / molekulárna biológia / mikrobiológia / biotechnológia.
- záujem o experimentálnu prácu v laboratóriu, ochota učiť sa, tvorivý prístup k riešeniu problémov a kooperatívnosť pri práci v kolektíve.
- pokročilá znalosť anglického jazyka.
- schopnosť samostatnej vedeckej práce, vrátane publikovania v impaktovaných časopisoch.

Znalosť metód molekulárnej biológie, genetiky kvasiniek, mikroskopických techník a analýzy lipidov je výhodou.

Termín odovzdania žiadosti: 30.09.2018
Termín nástupu: dohodou
K výberovému konaniu je potrebné poslať:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií
Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte mailom alebo poštou na adresu:
RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Centrum biovied SAV
Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 63
840 05 Bratislava
e-mail: ivan.hapala@savba.sk
Tel.: 02 32293821


Späť na pracovné príležitosti