Hľadám prácu v oblasti genetiky, mikrobiológie alebo molekulovej a bunkovej biológie

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 500
Dobrý deň,

07.06.2019 som sa stala absolventkou nadväzujúceho magisterského štúdia odboru Molekulární a buněčná biologie na Přírodovědecké fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Bakalársku prácu som vypracovala v Skupine molekulárnej fyziológie, ktorá je súčasťou Laboratória rastových regulátorov Univerzity Palackého v Olomouci. Diplomovú prácu som vypracovala na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci – Ústav mikrobiológie. Obe práce boli vypracované nielen teoreticky, ale taktiež aj prakticky.

Prax: dvojtýždňová odborná prax (Laboratórium klinickej biochémie a hematológie – Alpha medical, s.r.o., Humenné); dobrovoľná týždenná prax (laboratórium Ústavu mikrobiológie Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Skúsenosti a zručnosti: teoretická a praktická znalosť molekulovo-genetických metód používaných v praxi, anglický jazyk (čítanie, porozumenie - B2; komunikácia - B1), Microsoft Office, biologicko-genetické databázy (Geneious, NCBI a pod.)

V prípade záujmu Vám veľmi rada poskytnem ďalšie informácie.
editovať


Späť na pracovné príležitosti