Práca v oblasti mikrobiológie

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 338
Hľadám prácu v oblasti:
- lekárskej alebo veterinárnej mikrobiológie a imunológie/genetiky,
- lekárskej alebo veterinárnej fyziológie, patologickej fyziológie alebo patológie prípadne epidemiológie alebo epizootológie.
Aktívna publikačná činnosť, pedagogická prax v oblasti mikrobiológie a imunológie (vedenie diplomových prác, bakalárskych prác, podávanie univerzitných grantov).
Aktívne ovládanie metodík molekulárnej biológie.
Aktívne ovládanie práce s GC-FID (stanovenie mastných kyselín s dlhým a krátkym reťazcom).
Skúsenosti s animálnymi experimentami so zameraním na chronické ochorenia.
Podávanie a schválenie vedeckovýskumných projektov na medzinárodnej úrovni.
Skúsenosti s prácou na zahraničných pracoviskách (nadviazané medzinárodné kontakty pre spoluprácu).
V prípade potreby sa veľmi rád zúčastním pedagogického procesu na niektorej z univerzít v Košiciach alebo v Bratislave.
Bližšie informácie v CV.
Ďakujem.
editovať


Späť na pracovné príležitosti