fyzik alebo administratívny pracovník

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 109
Vzdelanie:

2009 – 2013
(PhD.) doktorandské štúdium, odbor: astronómia a astrofyzika
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

2007 – 2009
(Mgr.) magisterské štúdium, odbor: fyzika, zameranie: astronómia a astrofyzika
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

2004 – 2007
(Bc.) bakalárske štúdium, odbor: fyzika
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach


Prax:

09/2013 – 05/2017
Vedecký pracovník - Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
editovať


Späť na pracovné príležitosti