Hľadám pracovné miesto

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 457
Dobrý deň,
som čerstvou absolventkou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava, odbor biochémia a biomedicínske technológie. Hľadám si prácu v oblasti neurobiológie, molekulovej biológie alebo v oblasti príbuznej môjmu šdudijnému zameraniu. Počas vysokej školy som sa stretla s rôznymi laboratórnymi technikami, ako napr. fluorescenčná mikroskopia, HPLC metóda, práca s bunkovými kultúrami, MTT test a iné. Práca v laboratóriu ma pozitívne oslovila nielen na laboratórnych cvičeniach počas štúdia ale aj v laboratóriu Slovenskej akadémie vied (Oddelenie experimentálnej endokrinológie) a v klinickom laboratóriu počas odbornej praxe v spoločnosti zameranej na laboratórnu diagnostiku. Preto by som chcela svoje laboratórne skúsenosti uplatniť aj vo svojom budúcom povolaní. Dokážem si rýchlo osvojiť nové laboratórne metódy a techniky. Veľmi dobre sa viem zapojiť do pracovného kolektívu a prispôsobiť sa danému pracovnému tempu. Považujem sa za empatickú, nekonfliktnú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí.
Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, ďalšie informácie veľmi rada doplním pri osobnom stretnutí. Prednostne hľadám prácu v Bratislave.
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
editovať


Späť na pracovné príležitosti