Vedecký pracovník, molekulárna biológia, Košice a okolie

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 36
Uchádzam sa o prácu vedeckého pracovníka na SAV.

Posledných sedem rokov pracujem ako vedecký pracovník. V súčasnosti sa venujem príprave
rekombinantných proteínov v rôznych prokaryotických a eukaryotických expresných systémoch. Ako spoluriešiteľ vedeckých projektov som sa venoval štúdiu patogenézy chronickej lymfocytickej leukémii a
Huntingtonovej choroby. Počas pôsobenia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
som bol súčasťou vedeckého tímu, študujúceho interakcie medzi hostiteľom a patogénom na objasnenie
neuroinvazívnych mechanizmov na proteomickej úrovni. Počas doktorandského štúdia som skúmal
polymorfizmy v PrP géne hovädzieho dobytka. Osvojil som si základné aj pokročilejšie metódy
molekulárnej biológie, oboznámil sa s princípmi viacerých metód imunologických vyšetrení a podieľal som sa na zavádzaní nových laboratórnych metodík a formovaní pracovných postupov. Zároveň som sa
oboznámil s manažmentom laboratória a podieľal sa na jeho chode (žiadanie cenových ponúk,
objednávanie materiálu, absolvovanie stretnutí s obchodnými zástupcami dodávateľských spoločností, a
pod.). V mojom doterajšom zamestnaní bola moja práca zahrnutá v systéme riadenia kvality podľa noriem
ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016. Taktiež som sa ako vedúci projektu GMO v hlavnej miere podieľal na
jeho zavedení a realizácii (podanie žiadosti na MŽP SR a vedenie príslušnej administratívy podľa zákona
151/2002 Z.z.). Som autorom a spoluautorom deviatich karentových publikácií a výsledky svojej práce
som prezentoval na viacerých domácich aj zahraničných konferenciách s medzinárodnou účasťou.

Mám zmysel pre zodpovednosť a precíznosť. V prípade potreby som ochotný pracovať aj nadčas. Pre
výkon povolania som ochotný ďalej sa vzdelávať.

Verím, že s mojimi skúsenosťami a zručnosťami by som mohol obohatiť Váš vedecký kolektív. Ak Vás moja žiadosť zaujala, veľmi rád pošlem životopis, príp. doplním ďalšie informácie pri osobnom pohovore.

MVDr. Stanislav Hreško, PhD.
editovať


Späť na pracovné príležitosti