výskumný pracovník - chémia

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 330
Hľadám prácu v oblasti vedy a výskumu vo Zvolene. Vysokoškolské štúdium I. a II. stupňa som absolvovala na UPJŠ v Košiciach v odbore bioorganická chémia a III. stupňa na TU vo Zvolene v odbore protipožiarna ochrana a bezpečnosť. V rámci svojej diplomovej a rigoróznej práce som pracovala s metódami organickej syntézy, LC, LLE, NMR a merania optickej otáčavosti a v rámci dizertačnej práce s metódami HPLC, FTIR, SEC, TGA a merania požiarno-technických charakteristík. Zatiaľ mám 7 publikovaných článkov zaoberajúcich sa vplyvom tepla na zmeny štruktúry a vlastností dreva, z toho dva registrované v databáze CCC a dva v databáze WOS.
editovať


Späť na pracovné príležitosti