Vedecký pracovník - politické vedy

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 447
Hľadám voľné pracovné miesto vedecko výskumného pracovníka v oblasti politických vied / verejnej politiky a verejnej správy.

Dosiahnuté vzdelanie:

Bc. z odboru sociológia

Mgr. z odboru politológia

Aktuálne som po úspešnej katedrovej obhajobe (tesne pred finálnou, fakultnou obhajobou) dizertačnej práce v odbore Verejná politika a verejná správa

V dizertačnej práci sa zameriavam na oblasť Sociálneho štátu v podmienkach SR / sociálnej politiky. Počas doktorandského štúdia som sa okrem toho venoval najmä problematike politických ideológií či teórií súvisiacich s problematikou náboženstva, náboženského prežívania, návratu náboženstva, občianskej spoločnosti a podobne.
editovať


Späť na pracovné príležitosti