Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Computing and Informatics

Volume 30, 2011, No. 1

ISSN 1335-9150 (print)
ISSN 2585-8807 (online)

Obsah: