Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 6


Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia

Radoslav Passia

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2013, 488-494

DOI: https://doi.org/--

Jazyk: slo

Publikované: 8. 2. 2019

Full Text

Typ článku: Vedecká štúdia

Abstrakt:

Štúdia sa zameriava na identifikáciu westernových motívov a sujetov v českej umeleckej próze 20. storočia zasadenej do oblasti východných Karpát. Motivické a priestorové konštanty westernu nie sú v českej próze o tomto priestore v 20. storočí náhodné, arbitrárne, ale naopak, ich prítomnosť logicky súvisí so semiotickým statusom východokarpatského hraničného areálu, teda s ustáleným obrazom tohto geografického priestoru v stredoeurópskych kultúrach. Motivické invarianty westernového žánru a východokarpatského hraničného areálu sa prekrývajú, v oboch invariantoch sa napr. objavuje fenomén hranice, konflikt archaického a moderného a konflikt domáceho a cudzieho). Česká próza 20. storočia reflektuje tento priestor prostredníctvom dvoch základných hodnotových modelov, westernového (konzervatívno-patriotického) a easternového (sociálne citlivého).

Ako citovať:

ISO 690:
Passia, R. 2013. Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 488-494. DOI: https://doi.org/--

APA:
Passia, R. (2013). Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia . Slovenská literatúra, 60(6), 488-494. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová: the western, the eastern, the East-Carpathian border region, Czech prose of the 20th century