Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 6


Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa

Tomáš Horváth

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2013, 462-487

DOI: https://doi.org/--

Jazyk: slo

Publikované: 8. 2. 2019

Full Text

Typ článku: Vedecká štúdia

Abstrakt:

Vychádzame z analýzy Johna G. Caweltiho, že formulu westernu nemožno fixovať na jedinú dejovú schému, ale na symbolický chronotop a jeho vplyv na typ hrdinu, ktorý v rámci tohto chronotopu operuje. Na príkladoch jednotlivých textov (M. Bird, F. Parkman, O. Wister, J. Altsheller, M. Brand, E. Haycox, Z. Grey a iní) demonštrujeme viaceré typy naratívnych štruktúr, využívané vo westernoch: schému prenasledovania, pomsty, ozbrojený konflikt medzi skupinami postáv (alebo schéma súboja), schému hľadania pokladu, cestopisnú schému i schému detektívneho románu, ktorú do seba môže western inkorporovať. Podrobnejšie analyzujeme román Karla Maya Petrolejový princ (Der Ölprinz, 1893). Ukazujeme princípy mayovského seriálového fikčného univerza (princíp navracajúcich sa postáv a hierarchické rangy hrdinov), ako aj literárnohistorickú genézu winnetouovskej ságy v raných publikovaných poviedkach. V rámci Mayovho textového korpusu rozlišujeme príbehy s parataktickou naratívnou štruktúrou (zdedenou z pikareskného románu) a príbehy s ústrednou zápletkou, kam patrí aj román Petrolejový princ. Jeho naratívnu štruktúru organizuje ústredný motív pasce falošného naftového jazera (jazero skrýva vlastne to, že nič neskrýva: v skutočnosti totiž neskrýva naftový prameň). V opozícii voči tomuto naratívnemu programu zloduchov funguje naratívny program kladných postáv, ktoré chcú zachrániť život bankára. Oba naratívne programy sú späté prostredníctvom naratívnej štruktúry viacnásobne previazaného prenasledovania/stopovania (viaceré skupiny postáv sa navzájom prenasledujú), stvárneného pomocou striedavej kompozície dejovej línie kladných zálesákov a línie zloduchov. Na úrovni naratívnej perspektívy (point of view) sa táto striedavá kompozícia premieta do striedavej fokalizácie, čím text núti modelového čitateľa k striedavej identifikácii s kladnými, ale aj zápornými postavami. Aj ohrozenie naratívneho programu záporných postáv vyvoláva u čitateľa napätie a frustráciu. Obe dejové línie sú na mikroúrovni vystavané ako riešenie naratívnych problémov (napr. upadnutie do zajatia – vyslobodenie, ťažká situácia – lesť a pod.): kladní hrdinovia riešia ad hoc úlohy, problémy, ktoré sa im kladú do cesty, pomocou istej praktickej racionality (fronesis), ako rýchlo vyhodnotiť a riešiť konkrétnu situáciu, a svojou šikovnosťou a fyzickou pripravenosťou. Podrobnejšie analyzujeme štruktúru ľsti u postavy Old Shatterhanda. Záporné postavy zasa riešia svoje ohrozenie väčšinou pomocou klamstva alebo zabíjania. V závere poukazujeme na intertextuálne podklady mayovského fikčného sveta v prózach J. F. Coopera, F. Gerstäckera, G. Ferryho, T. M. Reida, Ch. Sealsfielda na úrovni motivickej, na úrovni konštrukcie hrdinov, ako aj na úrovni naratívnej štruktúry (kompozícia striedania dejových línií kladných a záporných postáv u F. Gerstäckera).

Ako citovať:

ISO 690:
Horváth, T. 2013. Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 462-487. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Horváth, T. (2013). Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa . Slovenská literatúra, 60(6), 462-487. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová: the western, the Wild West, narrative structure, chasing structure