Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 6
René Bílik

O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch)

Detaily:

Rok, strany: 2019, 445 - 454
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
the western, myth, utopia, folkiness, Socialist Realism, Socialist novel
Typ článku: Vedecká štúdia

O článku:

Štúdia sa koncentruje na identifikáciu westernových žánrových invariantov a odkrytie ich funkcie v štruktúre socialisticko-realistických naratívov. Na materiáli románu Vladimíra Mináča Modré vlny (1951) a Dominika Tatarku Prvý a druhý úder (1950) autor ukazuje, že westernový invariant, ktorý oba romány využívajú, je „obalom“, v ktorom je uložené archetypálne jadro týchto socialisticko-realistických naratívov: premena Chaosu na Kozmos v podobe kozmizácie nových území. Tento motív je základom ľudovej skúsenosti so získavaním priestoru a s jeho osídľovaním a jeho výrazom je idylicko-utopická žánrová realizácia vo verzii budovateľského románu. Súčasne sa okrem invariantov mýtu a utópie aktualizujú aj žánrové invarianty exempla a legendy ako rozprávania o príkladných a slávnych skutkoch. Recepčný zmysel (a aj funkcia) socialisticko-realistických príbehov sa potom štruktúruje prostredníctvom interferencie autorsko-recepčných konvencií (naračných stratégií) žánrov, ktoré sú tesne napojené na ľudové, pôvodom religiózne a mýticky založené chápanie ontológie sveta a ktoré uľahčujú komunikovanie utilitárneho (didaktického) jadra týchto príbehov.

Ako citovať:

ISO 690:
Bílik, R. 2019. O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 445-454. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2019). O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch) . Slovenská literatúra, 60(6), 445-454. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

O vydaní:

Publikované: 8. 2. 2019