Informácia o dokumenteIn: Geografický časopis, vol. 65, no. 3
Jozef Krcho - Alexandra Benová

Problém správnej a exaktnej definície geometrických foriem georeliéfu vzhľadom na tiažové pole Zeme

Detaily:

Rok, strany: 2013, 198 - 216
Kľúčové slová:
altitude gradient grad z a -grad z, gravitational field of Earth, gradient of potential energy (grad Wp), gradient of kinetic energy (grad Wk) in altitude field, profile curvatures (KN)n, (KN)t, plan curvature Kr, normal forms Fn, Ft, total geometric form

O článku:

Expression of the convexity and concavity of georelief geometric forms is critically analysed. The meaning of signs (±) in mathematical formulas for the ordered couple of normal curvatures [(KN)n; KN)t], which represents the basis of classification of geometric forms is considered. The problem of signs (±) is analysed: a) from the purely mathematical point of view, b) from the physical point of view, in which georelief and the course of processes in the gravitational field of Earth are considered for the formation of geometric forms. It shows the correctness of both viewpoints, but the consequences for classification of these forms from the geomorphological point of view are also exposed.

Ako citovať:

ISO 690:
Krcho, J., Benová, A. 2013. Problém správnej a exaktnej definície geometrických foriem georeliéfu vzhľadom na tiažové pole Zeme. In Geografický časopis, vol. 65, no.3, pp. 198-216. ISSN 0016-7193.

APA:
Krcho, J., Benová, A. (2013). Problém správnej a exaktnej definície geometrických foriem georeliéfu vzhľadom na tiažové pole Zeme. Geografický časopis, 65(3), 198-216. ISSN 0016-7193.