Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2


Perspektívy a výzvy Vyšehradskej skupiny – budúcnosť regionálnej spolupráce strednej Európy. Medzinárodné vedecké konferencie

Prospects and challenges of the Visegrad Group – the future of regional cooperation in Central Europe. International Scientific Conferences

Milena Sokolová

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2012, 140-141

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: GII

Abstrakt:

Conference report

Ako citovať:

ISO 690:
Sokolová, M. 2012. Perspektívy a výzvy Vyšehradskej skupiny – budúcnosť regionálnej spolupráce strednej Európy. Medzinárodné vedecké konferencie . In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 140-141. 1337-8163.

APA:
Sokolová, M. (2012). Perspektívy a výzvy Vyšehradskej skupiny – budúcnosť regionálnej spolupráce strednej Európy. Medzinárodné vedecké konferencie . Studia Politica Slovaca, 5(2), 140-141. 1337-8163.

Kľúčové slová: Visegrad cooperation; Central Europe; confence report