Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2


Dinuš, Peter a kol.: Spor o Marxa. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 206 s., ISBN 978-80-224-1229-2

TAKÁČ, Peter: Dinuš, P. et al.: Dispute over Marx. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 206 s., ISBN 978-80-224-1229-2

Peter Takáč

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2012, 131-139

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Takáč, P. 2012. Dinuš, Peter a kol.: Spor o Marxa. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 206 s., ISBN 978-80-224-1229-2. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 131-139. 1337-8163.

APA:
Takáč, P. (2012). Dinuš, Peter a kol.: Spor o Marxa. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 206 s., ISBN 978-80-224-1229-2. Studia Politica Slovaca, 5(2), 131-139. 1337-8163.

Kľúčové slová: