Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2


Iris Marion Young:Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Zuzana Uhde (ed.): Filosofia, ediční řada filosofie a sociální vědy. Praha 2010, 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.

Young, I. M.: Against Oppression and Domination. Transnational Challenges of Political and Feminist Theories. Zuzana Uhde (ed.): Filosofia, ediční řada filosofie a sociální vědy. Praha 2010, 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.

Karolína Černá

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2012, 126-127

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Černá, K. 2012. Iris Marion Young:Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Zuzana Uhde (ed.): Filosofia, ediční řada filosofie a sociální vědy. Praha 2010, 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 126-127. 1337-8163.

APA:
Černá, K. (2012). Iris Marion Young:Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Zuzana Uhde (ed.): Filosofia, ediční řada filosofie a sociální vědy. Praha 2010, 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.. Studia Politica Slovaca, 5(2), 126-127. 1337-8163.