Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 3


Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy)

Lucia Šteflová

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2013, 244-252

DOI: https://doi.org/--

Jazyk: slo

Publikované: 1. 2. 2019

Full Text

Typ článku: Rozhľady

Abstrakt:

V štúdii sa zaoberáme osobnosťou a tvorbou Hany Gregorovej. Analýzou a interpretáciou jej debutu Ženy sa snažíme určiť základné poetologické princípy jej písania. Komparačnou metódou sa usilujeme konfrontovať literárno-kritické a literárno-historické nazeranie na tvorbu Hany Gregorovej. Na základe interpretácie sa pokúsime identifikovať jej tvorivú metódu a určiť, nakoľko sa približuje k realistickej metóde. Negatívny postoj dobovej kritiky voči autorke bol determinovaný niekoľkými faktormi, ktoré spôsobili, že jej tvorba nebola a dodnes nie je posudzovaná na základe jej literárnej kvality či nekvality, ale bola zavrhnutá pre autorkinu názorovú vyhranenosť. Hlavným cieľom štúdie je teda naznačiť možné interpretačné východiská v tvorbe Hany Gregorovej vzťahujúce sa k jej debutu a objektívne zhodnotiť jeho literárne kvality. Okrajovo sa venujeme feministickému nazeraniu na jej tvorbu.

Ako citovať:

ISO 690:
Šteflová, L. 2013. Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 244-252. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Šteflová, L. (2013). Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy) . Slovenská literatúra, 60(3), 244-252. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová: HANA GREGOROVÁ, DEBUT BOOK, REALISM, EMANCIPATION, WOMEN