Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 3
Vladimír Barborík

Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch)

Detaily:

Rok, strany: 2019, 209 - 232
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
AUTOBIOGRAPHICAL SUBJECT, SELF-CONSTRUCTION, SLOVAK PROSE AFTER THE WW II, THE SOCIAL AND CULTURAL NORMALIZATION
Typ článku: Vedecká štúdia

O článku:

Štúdia je venovaná autobiografickým textom slovenského prozaika Vincenta Šikulu. Sleduje vývin a dobové premeny autorskej sebaštylizácie od spisovateľových prozaických začiatkov v 60. rokoch až do konca jeho života v roku 2001. Vychádza z verejne prístupných zdrojov, teda zo Šikulových nefikčných textov spomienkového charakteru, akými sú napríklad svedectvá o sebe i o iných, biografické črty, eseje, odpovede v rozhovoroch, príspevky v anketách a pod. Pristupujem k nim ako k moderovanej, subjektívnej a preto aj zaujatej reprezentácii. V jednotlivých etapách svojho tvorivého spisovateľského života pristupoval Šikula k vlastnej minulosti i prítomnosti rôznym spôsobom. Podoba takejto seba-prezentácie bola určovaná tak vnútornými, v priebehu rokov sa meniacimi motiváciami a ambíciami, teda snahou zaujať určité miesto v dobovom literárnom a verejnom kultúrnom priestore, ako aj vonkajšími podmienkami a obmedzeniami, ktoré takisto prechádzali vývinom. Vlastný, pre verejnosť určený „portrét autora“ začal Šikula vytvárať už v začiatkoch svojej spisovateľskej dráhy v polovici 60. rokov, v nasledujúcich dvoch desaťročiach prezentoval jeho modifikovanú, zmenenej dobe prispôsobenú verziu, aby v období po roku 1990 nadobudol tento obraz určitú celistvosť a smrťou autora aj definitívnosť. Ani v jednom zo spomenutých období však neprezentoval svoj život spôsobom, ktorý by principiálne protirečil tomu, čo o sebe hovoril predtým či potom; jednotlivé verzie seba samého sa nepopierali, iba sa v každej z nich kládol dôraz na iný aspekt spisovateľovho života.

Ako citovať:

ISO 690:
Barborík, V. 2019. Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 209-232. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Barborík, V. (2019). Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch) . Slovenská literatúra, 60(3), 209-232. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

O vydaní:

Publikované: 1. 2. 2019