Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 3


Modernistické variácie žánru balady

Dana Hučková

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2013, 177-192

DOI: https://doi.org/--

Jazyk: slo

Publikované: 1. 2. 2019

Full Text

Typ článku: Vedecká štúdia

Abstrakt:

Žáner balady predstavuje v poézii autorov Slovenskej pomerne frekventovanú lyrickú formu. Na jednej strane signalizuje nadväznosť na tradíciu slovenského romantizmu (J. Kráľ, J. Botto, S. Chalupka) a cez aspekt sociálnej balady (v tvorbe V. Roya a M. Rázusa) tiež na tvorbu predchádzajúcej realisticko-parnasistickej generácie (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav), na druhej strane je dokladom modernistického chápania druhového synkretizmu a jeho uplatnenia v lyrickej poézii, s akcentom na moment lyrickosti. V baladách slovenských modernistických básnikov (I. Krasko, Š. Krčméry, Ľ. Groeblová) došlo k významovému aj funkčnému posunu vo vnímaní tradičných komponentov žánru balady, s inováciami v oblasti sémantiky aj poetiky. Základom inovácie bolo prehodnotenie lyricko-epickej a subjektovo-objektovej povahy balady, s posilnením lyrického a subjektívneho, a takisto iné vnímanie druhového synkretizmu. Súčasťou nového prístupu bola tiež aktualizácia motivického aparátu (motívy pútnika, cesty, viny a trestu, samoty). Báseň Balada od I. Krasku a paralelné rozvitie témy v básni Balada od Š. Krčméryho sú príkladom, že aj napohľad objektivizujúce básne vyjadrovali koncentrovanú subjektívnu výpoveď o psychickej situácii človeka. Iný typ modernistickej baladickej variácie potom predstavuje báseň Balada od Ľ. Groeblovej.

Ako citovať:

ISO 690:
Hučková, D. 2013. Modernistické variácie žánru balady . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 177-192. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hučková, D. (2013). Modernistické variácie žánru balady . Slovenská literatúra, 60(3), 177-192. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová: SLOVAK LITERATURE, 20TH CENTURY, GENRE STUDIES, BALLAD, SLOVAK MODERN, IVAN KRASKO, ŠTEFAN KRČMÉRY, ĽUDMILA GROEBLOVÁ