Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackVoces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae IV (Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie)

Svorad Zavarský

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 72-75

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

This contribution is a sequel to the Latin lexical excerpts published by the author in the previous issues of Slavica Slovaca. The present material comes from Martinus Szent-Ivany, Solutiones non solutiones cujusdam pastoris Augustani Viginti quatuor dubiorum Catholicorum, Tyrnaviae 1703 [SnS].

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Slovak Latinity, Lexicon, Neo-Latin, Martin Sentiváni (1633-1705)

Práva / Rights:

Referencie: