Informácia o dokumente



In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 2
Jaroslava Durdisová - Jan Mertl

Evoluce sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče

Detaily:

Rok, strany: 2013, 155 - 171
Kľúčové slová:
health care, health care system, financing, public expenditure, private expenditure JEL Classification: I31, H80, H00
Typ článku: Vedecký článok / Article

O článku:

Zdravotní péče jako sociálně-ekonomická kategorie prochází v současné době řadou analyticky pozoruhodných změn. V zemích, jako je Česká republika, kde v minulosti existovala univerzální zdravotní péče hrazená ze státního rozpočtu, sledujeme v posledních 20 letech rozvoj diferencovaných forem zdravotní péče se specifickými charakteristikami. Cílem tohoto článku je poukázat na změny v chápání zdravotní péče jako sociálně-ekonomické kategorie v kontextu reforem zdravotnických systémů. Současně je věnována pozornost mezinárodním zkušenostem ve schématech financování standardu a nadstandardu a možným scénářům budoucího vývoje. Článek ukazuje evoluci pojetí zdravotní péče a nové problémy, které v této souvislosti vznikají.

Health care as a socio-economic category is currently undergoing a number of analytically remarkable changes. In countries like the Czech Republic, where in the past there was a universal health care paid from the government budget, we have seen in the last 20 years the development of differentiated forms of health care with special characteristics. This article aims to show changes in perception of health care as socio-economic category in the context of reforms of health systems. Attention is also paid to the international experience in financing schemes of standard and above standard health care and possible scenarios for future development. The article shows the development phases of health care and new problems that arose in this context.

Ako citovať:

ISO 690:
Durdisová, J., Mertl, J. 2013. Evoluce sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.2, pp. 155-171. ISSN 0013-3035.

APA:
Durdisová, J., Mertl, J. (2013). Evoluce sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(2), 155-171. ISSN 0013-3035.