Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMetaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner)

Metaphorical Vampirism of the Heroines in Slovak Literature between the Wars (Hrušovský, Švantner)

Joanna Goszczyńska

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 93-104

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia analyzuje upírske motívy – vrámci trendu čierneho romantizmu prvky s veľkým významom – v textoch dvoch výzamných predstaviteľov slovenskej literatúry medzivojnového obdobia: v novele Muž s protézou od Jána Hrušovského a novele Nevesta hôľ od Františka Švantnera. V oboch prípadoch má prítomný vampirizmus erotický charakter, v čom sa však líši, je miera metaforickosti. Hrušovský využíva isté prvky upírskej povahy ako štafáž, čím zväčšuje rozsah modernistického textového manévrovania, zatiaľ čo vytvorenie upírskej hrdinky vo Švantnerovej próze spadá do kategórie prvkov, ktoré v novele prispievajú k štruktúre gotickosti.

The article analyzes vampirical motifs – elements of great importance within the Dark Romanticism trend – in texts by two representatives of Slovak literature of the interwar period: the novella Muž s protézou/Man with prosthesis by Ján Hrušovský and František Švantner´s Nevesta hôľ/ The Bride of the Mountains. In both cases the vampirism involved is of erotic character, what differs, however, is the degree to which it is metaphorical. Hrušovský employs some elements of the vampire´s condition as staffage, thus enlarging the scope of modernist textual maneuvers, whereas the creation of the vampirical heroine in Švantner´s prose falls into the pattern of elements contributing to the structure of the gothic in the novel.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Goszczyńska, J. 2013. Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner). In Slovenská literatúra, vol. 60, no.2, pp. 93-104. DOI: https://doi.org/--

APA:
Goszczyńska, J. (2013). Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner). Slovenská literatúra, 60(2), 93-104. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

VAMPIRISM, WEREWOLF, SLOVAK PROSE BETWEEN THE WARS

Práva / Rights:

Referencie: