Informácia o dokumenteIn: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1
Andrea Mončeková

NĚMEC, J. a kol.: Komparace politických systémů. Politické systémy Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2010, 280 s., ISBN 978-80-245-1740-7

Detaily:

Rok, strany: 2012, 133 - 136
Kľúčové slová:
Reviews and annotations

O článku:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Mončeková, A. 2012. NĚMEC, J. a kol.: Komparace politických systémů. Politické systémy Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2010, 280 s., ISBN 978-80-245-1740-7. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 133-136. 1337-8163.

APA:
Mončeková, A. (2012). NĚMEC, J. a kol.: Komparace politických systémů. Politické systémy Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2010, 280 s., ISBN 978-80-245-1740-7. Studia Politica Slovaca, 5(1), 133-136. 1337-8163.