Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1


MAREK HRUBEC: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, Edice Filosofie a sociální vědy, 2011, 564 s., ISBN 978-80-7007-362-9

Hrubec, M.: From disapproval to justice: a critical theory of global society and politics

Peter Garbarčík

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2012, 126-128

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Garbarčík, P. 2012. MAREK HRUBEC: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, Edice Filosofie a sociální vědy, 2011, 564 s., ISBN 978-80-7007-362-9. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 126-128. 1337-8163.

APA:
Garbarčík, P. (2012). MAREK HRUBEC: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, Edice Filosofie a sociální vědy, 2011, 564 s., ISBN 978-80-7007-362-9. Studia Politica Slovaca, 5(1), 126-128. 1337-8163.