Informácia o dokumente
Späť


In: Geografický časopis, vol. 52, no. 2


Možnosti spracovania mezoklímy a miestnej klímy v územiach s chýbajúcou klimatickou databázou na príklade Biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Norbert Polčák

ISSN 0016-7193 (print)
ISSN 2453-8787 (online)

Rok, strany: 2000, 181-193

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Ako citovať:

ISO 690:
Polčák, N. 2000. Možnosti spracovania mezoklímy a miestnej klímy v územiach s chýbajúcou klimatickou databázou na príklade Biosférickej rezervácie Východné Karpaty. In Geografický časopis, vol. 52, no.2, pp. 181-193. ISSN 0016-7193.

APA:
Polčák, N. (2000). Možnosti spracovania mezoklímy a miestnej klímy v územiach s chýbajúcou klimatickou databázou na príklade Biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Geografický časopis, 52(2), 181-193. ISSN 0016-7193.

Kľúčové slová: climate, mesoclimate, local climate, geographic factors of climate, Biosferic Reserve Eastern Carpathions, Bukovské vrchy Mts.