Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMožnosti spracovania mezoklímy a miestnej klímy v územiach s chýbajúcou klimatickou databázou na príklade Biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Norbert Polčák

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2000, 181-193

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

climate, mesoclimate, local climate, geographic factors of climate, Biosferic Reserve Eastern Carpathions, Bukovské vrchy Mts.

Licencie / Rights:

Referencie: