Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMetódy a aplikácie systémového prístupu pri priestorovej diferenciácii klímy

Štefan Soták

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2000, 167-180

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

climatope, topoclimatic differentation, interactions of climate and landscape, functional properties of climate

Licencie / Rights:

Referencie: