Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 4, no. 2


Osobnosti slovenskej politiky – Vavro Šrobár. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu

Prominent figures in Slovak politics – Vavro Šrobár. Report on the academic conference held during the Milan Hodža Days

Eleonóra Petrovičová

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2011, 103-106

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: GII

Abstrakt:

The article brings the detail information on the scientific conference held during the Milan Hodža Days on 23-24 June 2011 in Martin.

Ako citovať:

ISO 690:
Petrovičová, E. 2011. Osobnosti slovenskej politiky – Vavro Šrobár. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu . In Studia Politica Slovaca, vol. 4, no.2, pp. 103-106. 1337-8163.

APA:
Petrovičová, E. (2011). Osobnosti slovenskej politiky – Vavro Šrobár. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu . Studia Politica Slovaca, 4(2), 103-106. 1337-8163.

Kľúčové slová: Vavro Šrobár; history of Slovakia; history of Czechoslovakia; contemporary history; democracy; anti-fascist resistance; Czechoslovakism