Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 4, no. 2


Prorok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů . Praha: Grada Publishing 2011, 160 s.

Prorok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů (Theory and practice of resolving political conflicts)

Marián Sekerák

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2011, 101-102

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Sekerák, M. 2011. Prorok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů . Praha: Grada Publishing 2011, 160 s.. In Studia Politica Slovaca, vol. 4, no.2, pp. 101-102. 1337-8163.

APA:
Sekerák, M. (2011). Prorok, Vladimír – Lisa, Aleš: Teorie a praxe řešení politických konfliktů . Praha: Grada Publishing 2011, 160 s.. Studia Politica Slovaca, 4(2), 101-102. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and annotations