Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 4, no. 2


Miroslav Pekník et al.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. Bratislava: ÚPV SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV 2010, 680 s.

Miroslav Pekník et al.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista (Dr. Ivan Dérer - politician, lawyer and journalist)

Milan Čáky

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2011, 97-100

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Čáky, M. 2011. Miroslav Pekník et al.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. Bratislava: ÚPV SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV 2010, 680 s.. In Studia Politica Slovaca, vol. 4, no.2, pp. 97-100. 1337-8163.

APA:
Čáky, M. (2011). Miroslav Pekník et al.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. Bratislava: ÚPV SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV 2010, 680 s.. Studia Politica Slovaca, 4(2), 97-100. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and annotations