Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 3, no. 2


Ústav politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

The Institute of Political Science at the Massmedia Faculty of the Pan-European College

Rudolf Kucharčík

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2010, 169-171

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Article brings a brief information about the research and educational programm of The Institute of Political Science at the Massmedia Faculty of the Pan-European College

Ako citovať:

ISO 690:
Kucharčík, R. 2010. Ústav politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy . In Studia Politica Slovaca, vol. 3, no.2, pp. 169-171. 1337-8163.

APA:
Kucharčík, R. (2010). Ústav politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy . Studia Politica Slovaca, 3(2), 169-171. 1337-8163.

Kľúčové slová: Pan-European College; political science; education; information