Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 2, no. 1


Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po roku 1989 – informácia o konaní vedeckej konferencie

Marx ´s philosophy of history and question political and another social changes after 1989 – information

Norbert Kmeť

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2009, 98-100

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Report on the international scientific conference about the Marx´s philosophy of history and it's place after social changes since 1989.

Ako citovať:

ISO 690:
Kmeť, N. 2009. Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po roku 1989 – informácia o konaní vedeckej konferencie . In Studia Politica Slovaca, vol. 2, no.1, pp. 98-100. 1337-8163.

APA:
Kmeť, N. (2009). Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po roku 1989 – informácia o konaní vedeckej konferencie . Studia Politica Slovaca, 2(1), 98-100. 1337-8163.

Kľúčové slová: Karl Marx; international scientific conference; report; philosophy of history; social changes