Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 2, no. 1


Krpala, karol: Pavol Dinka: Slovenské masmédiá - metódy manipulácie. politologický odbor Martice slovenskej. Bratislava 2008, 293 strán

Krpala, Karol: Pavol Dinka: The Slovak of media – the methods of manipulation. Department of political science of the Matica slovenská. Bratislava 2008, 293 pages

Karol Krpala

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2009, 92-93

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Krpala, K. 2009. Krpala, karol: Pavol Dinka: Slovenské masmédiá - metódy manipulácie. politologický odbor Martice slovenskej. Bratislava 2008, 293 strán. In Studia Politica Slovaca, vol. 2, no.1, pp. 92-93. 1337-8163.

APA:
Krpala, K. (2009). Krpala, karol: Pavol Dinka: Slovenské masmédiá - metódy manipulácie. politologický odbor Martice slovenskej. Bratislava 2008, 293 strán. Studia Politica Slovaca, 2(1), 92-93. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and annotations