Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 1, no. 1


ŠUTAJ, Štefan a kol.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika). Prešov: Universum 2006.

MARUŠIAK, Juraj: Šutaj, Štefan a kol.: Hungarian minority in Slovakia in the transformation processes after 1989 (Identity a politics). Prešov, Universum 2006

Juraj Marušiak

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2008, 159-161

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Marušiak, J. 2008. ŠUTAJ, Štefan a kol.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika). Prešov: Universum 2006.. In Studia Politica Slovaca, vol. 1, no.1, pp. 159-161. 1337-8163.

APA:
Marušiak, J. (2008). ŠUTAJ, Štefan a kol.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika). Prešov: Universum 2006.. Studia Politica Slovaca, 1(1), 159-161. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and Annotations