Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 1, no. 1


Vladimír Bakoš: Avantgardistický projekt modernity. Bratislava: VEDA, vydvateľstvo SAV 2006, 304 s.

KMEŤ, Norbert: Vladimír Bakoš: The avant-garde project of modernism. Bratislava: VEDA, Publisher of SAS 2006, 304 pages

Norbert Kmeť

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2008, 158-159

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: EDI

Abstrakt:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Kmeť, N. 2008. Vladimír Bakoš: Avantgardistický projekt modernity. Bratislava: VEDA, vydvateľstvo SAV 2006, 304 s.. In Studia Politica Slovaca, vol. 1, no.1, pp. 158-159. 1337-8163.

APA:
Kmeť, N. (2008). Vladimír Bakoš: Avantgardistický projekt modernity. Bratislava: VEDA, vydvateľstvo SAV 2006, 304 s.. Studia Politica Slovaca, 1(1), 158-159. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and Annotations