Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackStrážayova Palina

STRÁŽAY´S PALINA

Michal Jareš

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 331-342

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Tato studie si podrobně všímá sbírky Štefana Strážaye Palina z roku 1979. Danou sbírku lze chápat jako jistý zlom v básníkově vývoji, při kterém autor s definitivní platností přešel od převažujících, místy čistě lyrických záznamů, k vlastnímu sebevyjádření i vlastnímu způsobu psaní a jazyku. V první části se studie věnuje zejména dobové recepci sbírky a přináší přehled i o diskusi, která nad sbírkou vznikla v roce 1981 v časopise Romboid. Ve druhé části se pak detailně věnuje rozdílům mezi časopiseckým a knižním otiskem tří vybraných básní. Ukazují se v nich posuny místy i významové, které pomáhají detailněji pochopit básníkovu práci nad konečným, finálním zněním básně.

This study brings detailed remarks on Štefan Strážay‘s collection entitled Palina (1979).The collection can be understood as break in the poet's development: the author definitively moved from the prevailing lyrical record to his own way of writing and language. The first part of the study deals mainly with reception of the collection in its historical kontext; and also provides overview of the debate about the collection in the journal Romboid /Meridan from 1981 /. The second part of the study focuses on differences between book and magazines imprint of three selected poems. There are evident shifts even in the meaning between the texts in those two forms. The comparison of them helps to understand more deeply the poet´s work in process.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Jareš, M. 2010. Strážayova Palina. In Slovenská literatúra, vol. 57, no.4, pp. 331-342. DOI: https://doi.org/--

APA:
Jareš, M. (2010). Strážayova Palina. Slovenská literatúra, 57(4), 331-342. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

20TH CENTURY SLOVAK POETRY, STRÁŽAY, ŠTEFAN, MODERN LYRIC, CIVILISM

Práva / Rights:

Referencie: