Informácia o dokumenteIn: Slavica Slovaca, vol. 46, no. 1
Vít Boček

K etymologii praslovanského *sъtъ ‘plástev, plást medu’

Detaily:

Rok, strany: 2011, 36 - 39
Kľúčové slová:
Slavistics, Common-Slavonic, etymology, honeycomb.

O článku:

The study focuses on determining the etymology of Common-Slavonic word *sъtъ ‘honeycomb’. Existing etymological explanations are discussed in detail. A new explanation is proposed, based on the hypothesis that the word continues originally onomatopoeic root *sъp- ‘to hum, to drone.’

Ako citovať:

ISO 690:
Boček, V. 2011. K etymologii praslovanského *sъtъ ‘plástev, plást medu’. In Slavica Slovaca, vol. 46, no.1, pp. 36-39. 0037-6787 .

APA:
Boček, V. (2011). K etymologii praslovanského *sъtъ ‘plástev, plást medu’. Slavica Slovaca, 46(1), 36-39. 0037-6787 .