Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFiladelfiová, Jarmila – Gyárfášová, Oľga – Hlinčíková, Miroslava – Sekulová, Martina: Inquiring into Cultural Diversity in Slovakia

Filadelfiová, Jarmila – Gyárfášová, Oľga – Hlinčíková, Miroslava – Sekulová, Martina:

Miloslav Bahna

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 315-318

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: