Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 45, no. 2


Ku genéze národného konceptu slovanskej vzájomnosti

Viera Žemberová

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2010, 144-153

Publikované: 0000-00-00

Abstrakt:

Rise and development of the Slovak approach to the programme of Slavic mutuality during the period of national renaissance.

Ako citovať:

ISO 690:
Žemberová, V. 2010. Ku genéze národného konceptu slovanskej vzájomnosti. In Slavica Slovaca, vol. 45, no.2, pp. 144-153.

APA:
Žemberová, V. (2010). Ku genéze národného konceptu slovanskej vzájomnosti. Slavica Slovaca, 45(2), 144-153.

Kľúčové slová: History, ethnic group, territory, Slavs, language, culture, education, Slavic mutuality.