Informácia o dokumenteIn: Slavica Slovaca, vol. 45, no. 2
Димо Чешмеджиев

Мощите на св. Горазд в Белград Албански (Берат)

Detaily:

Rok, strany: 2010, 136 - 143
Kľúčové slová:
Gorazd, the relics of St. Gorazd, Berat.

O článku:

The report examines the problem of relics and the cult of St. Gorazd.

Ako citovať:

ISO 690:
Чешмеджиев, Д. 2010. Мощите на св. Горазд в Белград Албански (Берат). In Slavica Slovaca, vol. 45, no.2, pp. 136-143. 0037-6787 .

APA:
Чешмеджиев, Д. (2010). Мощите на св. Горазд в Белград Албански (Берат). Slavica Slovaca, 45(2), 136-143. 0037-6787 .